معرفی کنتور برق و نحوه محاسبه آن

معرفی کنتور برق و نحوه محاسبه آن

کنتور برق یا انرژی سنج دستگاهی است که میزان انرژی الکتریکی مصرف شده توسط ساختمان یا تجهیزات برقی را اندازه گیری می کند. شرکت های برق از کنتورهای الکتریکی نصب شده در محل مشتریان برای اندازه گیری انرژی الکتریکی تحویل داده شده به مشتریان خود، برای محاسبه ی صورتحساب استفاده می کنند. کنتور ها معمولا […]